Förtroendevalda i Ale kommun

Förtroendevalda i Ale kommun

De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

Här visas ledamöter och ersättare i Ale kommuns kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelse, nämnder, arbetsutskott samt kommunrevisionen.

Bolag

Övrigt

Partier