Förtroendevalda i Ale kommun

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Samuelsson Monica S ordförande 1
Landerberg Sonny MP 2:e vice ordförande 2
Signell Johan S ledamot 3
Altun Jean S ledamot 4
Pålsson Christer V ledamot 5
Nordhall Ingela AD ledamot 6
Kopp Lars M 1:e vice ordförande 7
Holmström Maj M ledamot 8
Lindenau Inga-Lena L ledamot 9
Hellberg Ingrid KD ledamot 10
Karlsson Rune SD ledamot 11
Westberg Monika S ersättare 12
Björkman Elaine S ersättare 13
Larsen Jens-Peter S ersättare 14
Ivarson Kunze Cecilia S ersättare 15
Gustafsson Tommy V ersättare 16
Ohlsson Börje AD ersättare 17
Furberg Cassandra M ersättare 18
Björk Dan M ersättare 19
Zackrisson Inger C ersättare 20
Karlsson Brita FiA ersättare 21
Tjusling Hanna SD ersättare 22