Förtroendevalda i Ale kommun

Valnämnd

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Eriksson Eva S ordförande 1
Orstadius Lena S 2:e vice ordförande 2
Claesson Örjan S ledamot 3
Ellbén Lars Åke MP ledamot 4
Ohlsson Maria AD ledamot 5
Holmström Maj M ledamot 6
Othzén Ingemar C ledamot 7
Ekwing Stefan L 1:e vice ordförande 8
Fjellheim Johan SD ledamot 9
Eliasson Catharina S ersättare 10
Ohlsson Peter S ersättare 11
Adiels Ing-Britt S ersättare 12
Andersson Birgitta V ersättare 13
Brattfors Kjell AD ersättare 14
Olofsson Madeleine L ersättare 15
Svensson Göran KD ersättare 16
Ericsson Christer FiA ersättare 17
Jansson Roy SD ersättare 18