Förtroendevalda i Ale kommun

Arbetsutskott för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Samuelsson Monica S ordförande 1
Landerberg Sonny MP 2:e vice ordförande 2
Björkman Elaine S ledamot 3
Kopp Lars M 1:e vice ordförande 4
Lindenau Inga-Lena L ledamot 5
Altun Jean S ersättare 6
Pålsson Christer V ersättare 7
Hellberg Ingrid KD ersättare 8