Förtroendevalda i Ale kommun

Valnämndens arbetsutskott

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Eriksson Eva S ordförande 1
Ekwing Stefan L 1:e vice ordförande 2
Orstadius Lena S 2:e vice ordförande 3
Claesson Örjan S ersättare 4
Holmström Maj M ersättare 5
Vakant MP ersättare 6