Förtroendevalda i Ale kommun

Nämnder (22 st)

Här visas ledamöter och ersättare i Ale kommuns kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelse, nämnder, arbetsutskott samt kommunrevisionen.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Jävsnämnden
Kultur- och fritidsnämnd
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Revisorer
Samhällsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Arbetsutskott för individärenden
Arbetsutskott för kultur och fritid
Arbetsutskott för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Arbetsutskott för samhällsbyggnad
Demokratiberedningen
Fullmäktigeberedning för revisorernas budget
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Valberedning
Valnämndens arbetsutskott
Servicenämnden
Servicenämndens arbetsutskott