Förtroendevalda i Ale kommun

Övrigt (11 st)

Namn
Gruppledare
Presidium till Alafors ortsutvecklingsmöte
Presidium till Alvhems ortsutvecklingsmöte
Presidium till Bohus ortsutvecklingsmöte
Presidium till Hålanda ortsutvecklingsmöte
Presidium till Nols ortsutvecklingsmöte
Presidium till Nödinge ortsutvecklingsmöte
Presidium till Skepplanda ortsutvecklingsmöte
Presidium till Starrkärr/Kilanda ortsutvecklingsmöte
Presidium till Surte ortsutvecklingsmöte
Presidium till Älvängens ortsutvecklingsmöte