Förtroendevalda i Ale kommun

Jan Skog (M)

Kontaktinformation

E-post:
jan.skog@ale.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Demokratiberedningen ordförande 2018-12-02 - 2020-11-30
Fullmäktigeberedning för revisorernas budget ordförande 2018-12-01 - 2022-11-30
Kommunfullmäktige ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14